Omsetningskravet i kongekrabbefisket står fast

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kravet om at du må ha omsatt annen fisk for 200 000 kroner for å få full kongekrabbekvote står fast, det økes ikke, og reguleringene for fangst av kongekrabbe for 2022 videreføres i det vesentlige.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt regulering av fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte område i Øst-Finnmark (øst for 26 grader øst ) i 2022.

- Omsetningskravet for å oppnå full kongekrabbekvote har blitt grundig diskutert. Spørsmålet har også vært på høring flere ganger på bakgrunn av blant annet politiske føringer. Det er allerede i Stortingets budsjettforlik avklart at omsetningskravet for full kvote for fangst av kongekrabbe ligger fast på 200 000 kroner. Det skal være med på å skape mer trygghet rundt dette spørsmålet. De øvrige nivåene i kvotemodellen ligger fast, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Det innføres heller ikke en endring i kvotenivå for fiskere som har fiske som biyrke (blad A) og de som har fiske som hovedyrke (blad B) i fiskermanntallet.

 -  Den forrige regjeringen varslet at dette skille skulle innføres fra 2022. Jeg ser ikke at det er nødvendig med en slik differensiering. De lave trinnene i kvotemodellen er allerede på at lavt nivå, og det er ikke tvil om at fangst av kongekrabbe er en binæring. En slik differensiering ville rammet svært få som allerede har liten kvote, sier Bjørnar Skjæran.

Konsekvensen med en slik endring ville vært at fiskere på blad A fikk 50 prosent av kvoten til fiskere på blad B på alle kvotetrinn.
 

Kvoter og avsetninger

Totalkvoten er allerede besluttet fastsatt til 1845 tonn hannkrabber og 120 tonn hunnkrabber  i 2022. Av totalkvoten avsettes 1 tonn krabbe til fritidsfiske, 3 tonn til forskning og 13 tonn til turistfiske- og reiselivsbedrifter og 100 tonn til bifangst i fiske med bunngarn og bunnline. I tillegg avsettes 15 tonn til videreføring av ungdomsfangstordningen og 5 tonn til undervisningskvote. Fartøy kan fange og lande inntil 10 prosent skadede hankrabber og 8 prosent hunkrabber.

Det avsettes et større kvantum av totalkvoten i 2022 til bifangstordningen av kongekrabbe for fiske med bunngarn og bunnline, men tillatt bifangst på 3 prosent står fast.

Fredningsperiode i april måned videreføres av hensyn til kongekrabbens skallskifte, det gis ikke unntak for reiselivsbedrifter.  Det innføres forbud mot at kongekrabbe fangstet i kvoteregulert område kan mellomlagres i samleteiner utenfor kvoteregulert område.