Regulering av norsk vårgytende sild i 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kyststatene ble i kyststatsforhandlingene om norsk vårgytende sild (nvg-sild) tidligere i høst enig om at totalkvoten for 2022 settes til 598 588 tonn. Norge har besluttet å videreføre den norske andelen på 76 prosent av totalkvoten (TAC), og norsk kvote for 2022 blir dermed på 454 927 tonn.

Av den norske kvoten er det avsatt 684 tonn til rekrutteringskvoter (gammel ordning), 533 tonn til rekrutteringskvotebonusordning (ny ordning), 890 tonn til forsknings – og undervisningsformål, 500 tonn til agnkvoter og 2000 tonn til åpen gruppe for kystfartøy.

Den nye fordelingsnøkkelen for norsk vårgytende sild som ble innført i tråd med Stortingets vedtak ved behandlingen av kvotemeldingen, og som nå har virket som fordelingsnøkkel på nvg-sild i 2021, videreføres i 2022.

Fordelingsnøkkelen er 49 prosent til ringnot, 10 prosent til trål og 41 prosent til kyst. Avtalen fra 2009 om kvotebytte mellom ringnot- og trålgruppen på nvg-sild og makrell videreføres som tidligere.

-Det ble innført en del endringer i reguleringen for norsk vårgytende sild i 2021, i tråd med Stortingets vedtak. Dette er føringene vi i dag også må forholde oss til, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Avsetningen til åpen gruppe på 2000 tonn vil også i 2022 bli trukket fra totalkvoten.

Utviklingen i fisket for kystfartøy under 15 meter viser at kvoteutnyttelsen er veldig god. I 2022 blir det nedgang i kvotene, og overreguleringen i denne gruppen har vært noe høy de siste årene, overreguleringsgraden justeres derfor ned til 10 prosent i 2022.