Fiskerireguleringar 2024

Oversikt over fiskerireguleringar for 2024. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Korleis blir ei reguleringsforskrift fastsette?

 • 2023

  • Regulering av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2024 (fredag 22. desember 2023)

   Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2024. Kvoten for norske fartøy er satt til 3 851 tonn i Nordsjøen og 115 tonn i Skagerrak.

   Les mer:

  • Foreløpig kvote på makrell på 100 000 tonn i 2024 (fredag 22. desember 2023)

   Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en midlertidig kvote på makrell for 2024 på 100.000 tonn.

   Les mer:

  • Styrkjer den minste kystflåten (torsdag 21. desember 2023)

   Nærings- og fiskeridepartementet har vedteke reguleringa av torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord i 2024. Reguleringa blir i det vesentlege vidareført, men den minste fiskeflåten får auka si gruppekvote.

   Les mer:

  • Deltakerforskriften for 2024 er fastsatt (torsdag 21. desember 2023)

   Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen.

   Les mer:

  • Regulering av fisket etter kolmule i 2024 (torsdag 21. desember 2023)

   I kyststatsforhandlingane om kolmule tidlegare i haust vart det semje om å fastsetje ein totalkvote (TAC) på 1 529 754 tonn kolmule i 2024. Dette er i tråd med Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) sitt råd.

   Les mer:

  • Regulering av norsk vårgytande sild for 2024 (torsdag 21. desember 2023)

   Kyststatane vart i kyststatsforhandlingane om norsk vårgytande sild (nvg-sild) tidlegare i haust samde om at totalkvoten for 2024 blir sett til 390 010 tonn.

   Les mer:

  • Fisket i 2024 etter brosme og lange nord for 62 N° (onsdag 20. desember 2023)

   Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering for fisket etter brosme og lange nord for 62° N. Totalkvotene er satt til 8071 tonn brosme og 8600 tonn lange.

   Les mer:

  • Fangst av kongekrabbe i 2024 (onsdag 20. desember 2023)

   Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2024. Reguleringen blir i det alt vesentlige videreført, men med noen endringer i 2024.

   Les mer:

  • Reguleringen av snøkrabbe for 2024 er klar (mandag 18. desember 2023)

   Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 10 300 tonn snøkrabbe for fangst på norsk kontinentalsokkel i 2024. Dette innebærer en økning på 2510 tonn fra 2023, og er i tråd med råd fra Havforskningsinstituttet.

   Les mer: