Historisk arkiv

Fiskerireguleringar 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Oversikt over fiskerireguleringar for 2021. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 23.12.2020.

Norsk vårgytende sild for 2021

----------------------------------------------------------

Torskereguleringa for 2021

----------------------------------------------------------

Vil vurdere reguleringane for fiske innanfor grunnlinja og fjordlinjene

----------------------------------------------------------

Strammar inn kongekrabbe-reglane

----------------------------------------------------------

Førebels kvote på 100.000 tonn makrell i 2021

----------------------------------------------------------

Regulering av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak

----------------------------------------------------------

Deltakerforskrifta for 2021

----------------------------------------------------------