Historisk arkiv

Fiskerireguleringar 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Oversikt over fiskerireguleringar for 2019. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 27.12.2018.

Reguleringen av fangst av kongekrabbe i 2019

----------------------------------------------------------------------------------------

Fisket etter torsk, hyse og sei i nord

----------------------------------------------------------------------------------------

Fisket etter kolmule i 2019

----------------------------------------------------------------------------------------

Fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak

----------------------------------------------------------------------------------------

Fisket etter snabeluer i 2019

----------------------------------------------------------------------------------------

Deltakarforskrifta for 2019

Utsetter dato for nye eierskapskrav

----------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2019

----------------------------------------------------------------------------------------

Enklare makrellreguleringar i 2019