Historisk arkiv

Reguleringar i 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2010. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 22.12.09

Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2010. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Sist oppdatert 22.12.09                                

Pressemeldingar og lenke til forskrifter 

Fastsett

Regulering av fisket etter uer i 2010 11.12.09
Regulering av fisket etter tobis i 2010 11.12.09
Regulering av fisket etter ål i 2010 14.12.09
Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 15.12.09
Regulering av fisket etter vassild i 2010 15.12.09
Regulering av fisket etter kolmule i 2010 16.12.09
Regulering av fisket etter augepål i 2010 17.12.09
Regulering av fisket etter blåkveite i 2010 17.12.09
Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2010 17.12.09
Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2010 17.12.09
Vernetiltak for norsk kysttorsk i 2010 – gjenreisingsplan 18.12.09
Regulering av fisket etter torsk, sei og hyse nord for 62°N i 2010 18.12.09
Regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 18.12.09
Regulering av fisket etter breiflabb og kveite i 2010 18.12.09
Regulering av fisket etter brugde, pigghå og håbrann i 2010 18.12.09
Regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 21.12.09
Regulering av seifisket i sør i 2010 21.12.09
Regulering av fisket etter makrell i 2010 22.12.09