Historisk arkiv

Reguleringar 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Oversikt over reguleringar 2011. Forskriftene er tilgjengelege på Lovdata samt Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Oversikt over reguleringar 2011.
Forskriftene er tilgjengelege på Lovdata samt Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Sist oppdatert 21.12.10                                

Pressemeldingar og lenke til forskrifter 

Fastsett

Regulering av fisket etter uer i 2011

08.12.10
Regulering av fisket etter vassild i 2011 08.12.10
Regulering av fisket etter blåkveite i 2011 14.12.10
Regulering av fisket etter hestmakrell i 2011 14.12.10
Regulering av fisket etter tobis i 2011 14.12.10
Regulering av fisket etter augepål i 2011 16.12.10
Regulering av fisket etter kolmule i 2011 16.12.10
Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 17.12.10
Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 17.12.10
Regulering av fisket etter reker i 2011 17.12.10
Regulering av fisket etter breiflabb og kveite i 2011 17.12.10
Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2011 20.12.10
Regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011 20.12.10
Regulering av fisket etter pigghå, håbrann og brugde i 2011 20.12.10
Regulering av seifisket i sør i 2011 20.12.10
Regulering av fisket etter makrell i 2011 20.12.10
Regulering av fisket etter torsk, sei og hyse nord for 62°N i 2011 21.12.10