Historisk arkiv

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2011. Den norske totalkvoten er på 90 000 tonn.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2011. Den norske totalkvoten er på 90 000 tonn.

Norske fartøy kan fiske inntil 3550 tonn i  EU-sona i statistikkområde IV. Fisket etter hestmakrell vert elles gjennomført med tilsvarande reguleringar som for 2010.

Kontaktpersonar:
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40
Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47