Historisk arkiv

Reguleringar i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2008. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2008. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Sist oppdatert 08.01.08

Pressemeldingar og lenke til forskrifter

Fastsett

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vernetiltak for norsk kysttorsk i 2008 21.12.07
korrigert
08.01.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommerfiske for ungdom i 2008 21.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter blåkveite i 2008 21.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter torsk, sei og hyse nord for 62. graden i 2008 21.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endring i deltakerreguleringen av kystfartøygruppens fiske i 2008 21.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter kolmule i 2008 20.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter tobis og augepål i 2008 20.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter makrell i 2008 19.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen i 2008 17.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2008 14.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2008 14.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2008 14.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2008 14.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter breiflabb i 2008 14.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av seifisket i sør i 2008 14.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter vassild 2008 nord for 62°N 13.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sona i 2008 13.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter raudspette i Nordsjøen og Skagerak i 2008 13.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak i 2008 13.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter brisling 2008 13.12.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter uer i 2008 12.12.07