Historisk arkiv

De to siste delrapportene til Sjømatindustriutvalget er levert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to delrapporter om lønnsom foredling av sjømat i Norge og organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring. Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to delrapporter om lønnsom foredling av sjømat i Norge og organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring.  Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

Frank Asche m.fl. har analysert de generelle driverne for økonomisk organisering av moderne verdikjeder for mat og alternative modeller for organisering av matbaserte verdikjeder. Videre analyseres effekter av myndighetenes rammevilkår på den økonomiske organiseringen og vertikale koordineringen i verdikjedene for norsk oppdrettsfisk og villfisk. Rapporten kommer også med en rekke tilrådninger til utvalget.

Rapporten fra Sintef Fiskeri og havbruk gir en analyse av norsk sjømatindustri sine muligheter til lønnsom videreforedling av sjømat i Norge. Analysen omfatter hvitfisk, laks og pelagisk fisk og peker på dagens utfordringer og barrierer, motivet og behovet for teknologiutvikling, samt lønnsomhetspotensialet ved å innføre økt automatisering i foredlingsindustrien.

Dette er de to siste delrapportene som er bestilt av departementet på vegne av Sjømatindustriutvalget.  Sjømatindustriutvalget leverer sin innstilling før jul 2014.


Les delrapportene her:

Organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring

Lønnsom foredling av sjømat i Norge