Organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Rapport av Frank Asche, Atle Guttormsen, Linda Nøstbakken, Kristin Roll, og Atle Øglend.

Organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring [pdf]