Mot en ny samfunnskontrakt

Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren

Rapport fra Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøyskole og Nofima, august 2014

Mot en ny samfunnskontrakt. Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren (UiT, NFH, Nofima)