Historisk arkiv

Forskere peker på behov for endringer i sjømatindustrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to rapporter om lønnsomhet og konkurransekraft i sjømatindustrien. Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

Universitet i Tromsø har sett på rammevilkårene for sjømatindustrien og drøfter i hvilken grad og på hvilken måte de sektorspesifikke rammevilkårene påvirker sjømatindustriens muligheter til å være lønnsom og konkurransedyktig i et globalt sjømatmarked. 

Sintef Fiskeri og havbruk sin rapport gi en oversikt over FoU, kompetanse og innovasjon i sjømatindustrien. Analysen peker også på utfordringer som bidrar til å redusere verdiskapingen og angir tiltak for å bedre dette.

Dette er de to av i alt fire rapporter som er bestilt av departementet på vegne av Sjømatindustriutvalget.  De to siste vil foreligge i slutten av september.

- FoU i sjømatindustrien
- Sjømatindustriens rammevilkår
- Organisering av verdikjeden for sjømat og salgssystem
- Lønnsomhet i sjømatindustrien.

- Jeg venter spent på Sjømatindustriutvalgets endelige konklusjoner, og har allerede startet forberedelsen til oppfølging av utvalgets tilrådninger. Regjeringen tar sikte på å  fremme en melding til Stortinget og forslag til aktuelle lovendringer høsten 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Les delrapportene her:

Mot en ny samfunnskontrakt. Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren (UiT, NFH, Nofima)

Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien (Sintef)