Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien

Rapport fra Sintef

Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien (Sintef)