Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Rapport fra Sintef

Lønnsom foredling av sjømat i Norge [pdf]