Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Rapport fra Sintef

Lønnsom foredling av sjømat i Norge [pdf]