Historisk arkiv

Olje- og energiminister Tord Lien innledet på Sandefjordkonferansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) presenterte H/FrP-regjeringens petroleumspolitikk på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag.

-Petroleumsvirksomheten er en bærebjelke i norsk økonomi og skaper enorme verdier for det norske fellesskapet. Høyre- og FrP-regjeringen vil legge til rette for at denne næringen skal holde på – i lang tid framover, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråden la vekt på betydningen av å finne mer petroleumsressurser for å kunne opprettholde aktivitesnivået på norsk sokkel.

- Utfordringen er klar. Vi må utvikle nok lønnsomme prosjekter i alle faser av petroleumsvirksomheten, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I Sandefjord presenterte Lien tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013 og nominasjoner til 23. konsesjonsrunde.

Les olje- og energiminister Tord Liens tale på Sandefjordskonferansen her.

 

 
Olje- og energiminister Tord Lien presenterte regjeringens petroleumspolitikk under årets Oljeindustripolitske seminar i Sandefjord. (Ole Berthelsen /OED)