Historisk arkiv

TFO 2013 - Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har bestemt å tilby andeler til 48 selskaper i 65 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 (TFO 2013).

Det er med stor glede jeg i dag sender ut tilbud til 48 selskaper om deltakelse i totalt 65 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Dette er ny rekord både i antall utvinningstillatelser og antall selskaper.  Tildelingene gir et godt utgangspunkt for videre utforskning av noen de mest etablerte leteområdene på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien.

De 65 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (38), Norskehavet (19) og Barentshavet (8). Totalt 50 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2013. 48 ulike selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser. 29 av disse selskapene får tilbud om operatørskap.

Regjeringen vil holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye områder for petroleumsaktivitet. Rekordtildelingene i TFO 2013 er vårt første skritt på veien og viser at vi holder det vi lover, fortsetter olje- og energiminister Tord Lien.

TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt prosesseringsutstyr og transportsystemer eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.

Vedlegg:

  1. Kart
  2. Tildeling med arbeidsprogram

Les olje- og energiminister Tord Liens innlegg under Sandefjordkonferansen her.

Tilbud til 29 operatører:  

(antall operatørskap i parentes)

A/S Norske Shell (3)

Bayerngas Norge AS(2)

Centrica Resources Norge AS (3)

ConocoPhillips Skandinavia AS (1)

Dana Petroleum Norway AS (2)

Det norske oljeselskap ASA (2)

DONG E&P Norge AS (2)

E.ON E&P Norge AS (1)

Edison International Spa Norway Branch (3)

EnQuest Norge AS (1)

Faroe Petroleum Norge AS(2)

Lotos Exploration & Production Norge AS (2)

Lundin Norway AS (4)

Maersk Oil Norway AS(1)

Marathon Oil Norge AS (1)

Norwegian Energy Company ASA (2)

North Energy ASA (2)

OMV Norge AS(1)

PGNiG Upstream International AS (1)

Premier Oil Norge AS (2)

Repsol Exploration Norge (1)

Rocksource ASA (2)

Statoil Petroleum AS (7)

Suncor Energy Norge AS (2)

Talisman Energy Norge AS (1)

Total E&P Norge AS (2)

Tullow Oil Norge AS (4)

VNG Norge AS (3)

Wintershall Norge ASA (5)

 

Tilbud til 48 rettighetshavere:

(antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør)

Atlantic Petroleum Norge AS (2)

A/S Norske Shell (4)

Bayerngas Norge AS (9)

Bridge Energy AS (2)

Capricorn Norge AS (3)

Centrica Resources Norge AS (10)

Chevron Norge AS (2)

Concedo ASA (7)

ConocoPhillips Skandinavia AS (2)

Core Energy AS (3)

Dana Petroleum Norway AS (3)

Det norske oljeselskap ASA (6)

Dong E&P Norge AS (2)

E.ON E&P Norge AS (2)

Edison International Spa Norway Branch (5)

ENI Norge AS(1)

EnQuest Norge AS (2)

Explora Petroleum AS (3)

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (1)

Faroe Petroleum Norge AS (10)

Fortis Petroleum Norge AS (6)

GDF SUEZ E&P Norge AS (1)

Idemitsu Petroleum Norge AS (1)

Ithaca Petroleum Norge AS (2)

Lime Petroleum (5)

Lotos Exploration & Production Norge AS (2)

Lundin Norway AS (9)

Maersk Oil Norway AS (5)

Marathon Petroleum Norge AS (1)

Moeco Oil & Gas Norge AS (1)

Norwegian Energy Company ASA (5)

North Energy ASA (6)

OMV Norge AS (2)

Petrolia Norway AS (1)

PGNiG Upstream International AS (1)

Premier Oil Norge AS (2)

Repsol Exploration Norge AS (3)

Rocksource ASA (5)

Skagen44 AS (5)

Spike Exploration Holding AS (2)

Statoil Petroleum AS (10)

Suncor Energy Norge AS (4)

Svenska Petroleum Exploration AS (1)

Talisman Energy Norge AS (3)

Total E&P Norge AS (4)

Tullow Oil Norge AS (8)

VNG Norge AS (6)

Wintershall Norge ASA (8)