Historisk arkiv

Gode møter med europeiske energipartnere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Betydningen av norsk gass i den europeiske energimiksen stod øverst på agendaen da olje- og energiminister Tord Lien møtte visepresident i EU-kommisjonen, Maros Šefčovič i Luxemburg.

- Norge er en langsiktig og pålitelig leverandør av gass til det europeiske markedet. Det ønsker vi å være også i lang tid fremover. Vi er imidlertid avhengige av tydelige signaler fra våre partnere i EU om at det vil være etterspørsel etter norsk  gass også i fremtiden. Derfor er jeg glad for muligheten til å diskutere disse tingene med viktige beslutningstagere som EU-kommisjonens visepresident Maros Šefčovič, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

Det er store gjenværende gassressurser på norsk sokkel. Bare en tredjedel av ressursene er hittil utvunnet, og det er ventet at produksjonen fra norsk sokkel vil holde seg stabil i årene som kommer.

Luxemburg

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med EU-kommisjonens visepresident Maros Šefčovič. (Foto:HEV/OED)

Lien og Šefčovič drøftet også arbeidet med EUs energiunion, og  utviklingen av det europeiske elektrisitetsmarkedet.

- Et effektivt politisk og økonomisk rammeverk er en forutsetning for velfungerende energimarkeder, forsyningssikkerhet og en ambisiøs miljøpolitikk. Vi støtter utviklingen av et fleksibelt styringssystem for energiunionen, med vekt på regionalt samarbeid for å utvikle el-markedene videre, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

EU-kommisjonens visepresident Maros Šefčovič,  olje- og energiminister Tord Lien og statssekretær i Utenriksdepartementet Elsbeth Tronstad. (Foto:HEV/OED)

EU-kommisjonens visepresident Maros Šefčovič,  olje- og energiminister Tord Lien og statssekretær i Utenriksdepartementet Elsbeth Tronstad. (Foto:HEV/OED)

Olje- og energiministeren deltok også under det uformelle energirådsmøtet i Luxemburg, der diskusjonen handlet om nye energiteknologi og forretningsmulightene i dette. Møtet ga god mulighet til uformelle samtaler med viktige samarbeidsland i EU.