Historisk arkiv

Nye norske innspill til EUs energiunion

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har nylig spilt inn norske synspunkter på to av forslagene under EUs energiunion.

I forbindelse med "sommerpakken", som Kommisjonen la frem i juli, har OED spilt inn norske synspunkter på utviklingen av elektrisitetsmarkedet. Vi støtter et markedsdesign som gir effektive prissignaler til alle markedsaktører, og mener dette er den beste måten å videreutvikle Europas elektrisitetsmarkeder.

Olje- og energidepartementet har også spilt inn norske synspunkter på EUs LNG-strategi. OED peker på viktigheten av et velfungerende og effektivt europeisk gassmarked med diversifiserte aktørbilder både på leveranse- og kjøpersiden. Dette er en forutsetning for energisikkerhet og for gassens omdømme. Norge vil fortsatt være en stabil og forutsigbar leverandør av gass, men klare signaler fra EU når det gjelder gassens rolle er viktig for å sikre nødvendige investeringer. 

Innspillene kan du lese her: