Forsiden

Historisk arkiv

Konsesjon for kraft fra Land til Johan Sverdrup

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Equinor ASA på vegne av rettighetshaverne i Johan Sverdrup Unit, konsesjon til elektriske anlegg nødvendige for å forsyne andre byggetrinn av Johan Sverdrup utbyggingen med kraft fra land.

Anleggene omfatter en ny omformerstasjon ved siden av den eksisterende stasjonen på Haugsneset i Tysvær kommune, samt et nytt kabelsett til Johan Sverdrup feltsenter.

Anlegget gjør det mulig å forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land, samt videre distribusjon til feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog, med et maksimalt kraftuttak på til sammen om lag 335 MW. Konsesjonen gis i tråd med utbyggingsløsningen beskrevet i Prop. 41 S (2018-2019). Utbyggingsplanene for andre byggetrinn ble godkjent av departementet 15. mai 2019.

Les departementets vedtak og anleggskonsesjon.