Historisk arkiv

Nytt forum for sentrale produsentland om overgangen til lavutslippssamfunnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Etter initiativ fra det amerikanske energidepartementet har Olje- og energidepartementet takket ja til å delta i et nytt samarbeidsforum der produsentlandene Canada, Norge, Qatar, Saudi Arabia og USA vil ha dialog om overgangen til lavutslippssamfunnet. Initiativet ble lansert i forbindelse med ukens klimatoppmøte arrangert av USAs president Joe Biden og der statsminister Erna Solberg deltok.

Klimautfordringen kan kun nås gjennom et godt og konstruktivt globalt samarbeid som følges opp av nasjonal handling. Å løse klimautfordringen er krevende og har mange ulike problemstillinger. Det er derfor viktig å ha egnede samarbeidsarenaer som støtter opp under klimasamarbeidet under FNs klimakonvensjon og Parisavtalen.

I Norge produseres olje og gass med lave utslipp og vi satser aktivt på nye teknologier som fangst og lagring av CO2. Vi har som mål å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen la frem sin lavutslippsplan for Stortinget i 2019 og Klimaplan for 2021-2030 i 2021.

— En av de store utfordringene verden står overfor er å skaffe verdens økende befolkning tilgang på rimelig energi samtidig som vi løser klimautfordringen og når målene i Parisavtalen. Jeg mener Norge har mye erfaring å dele med andre land både når det gjelder å produsere olje og gass med lave utslipp og bidra til å realisere nye, viktige løsninger som fangst og lagring av CO2. Dette vil være vårt hovedbidrag inn i dette nye initiativet, sier Olje- og energiminister Tina Bru (H).

 

Felleserklæringen fra samarbeidslandene:

Joint Statement on Establishing a Net Zero Producers Forum between the Energy Ministries of Canada, Norway, Qatar, Saudi Arabia, and the United States

Canada, Norway, Qatar, Saudi Arabia, and the United States, collectively representing 40 percent of global oil and gas production, will come together to form a cooperative forum that will develop pragmatic net zero emission strategies, including methane abatement, advancing the circular carbon economy approach, development and deployment of clean-energy and carbon capture and storage technologies, diversification from reliance on hydrocarbon revenues, and other measures in line with each country's national circumstances.