Historisk arkiv

23. konsesjonsrunde – sterk interesse for nye leteområder i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel har 26 selskaper levert søknader til departementet om å få tildelt nytt leteareal.

Regjeringen lyste ut 23. konsesjonsrunde 20. januar 2015.

 - Nytt leteareal er en bærebjelke for langsiktig aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen og dermed sysselsetting over hele landet. Derfor er det gledelig at mange selskaper har levert søknader og at det er skarp konkurranse om mange av blokkene. Dette gjelder ikke minst det nylig åpnede området utenfor Øst-Finnmark, sier olje- og energiminister Tord Lien.

23. konsesjonsrunde er særlig rettet mot den delen av Barentshavet som Stortinget vedtok åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013.

 - Det lover godt for framtiden for petroleumsaktiviteten i nord at et bredt mangfold av selskaper konkurrerer om nytt leteareal i Barentshavet. Planen er å tildele nye tillatelser før sommeren, slik at de første boringene kan gjennomføres allerede i 2017, fortsetter Lien.

57 blokker eller deler av blokker ble utlyst 20. januar 2015 i år: 54 blokker i Barentshavet og tre i Norskehavet.

Det har innkommet søknader fra ulike typer selskaper; store internasjonale selskaper, mellomstore selskaper og mindre aktører. De innkomne søknadene skal nå behandles i departementet. 

Regjeringen lyste ut 23. konsesjonsrunde 20. januar 2015. Mer informasjon om 23. konsesjonsrunde finnes i pressemeldingen av 20. januar. Her finnes også kart over de utlyste blokkene.

Nye tillatelser under 23. konsesjonsrunde planlegges tildelt før sommeren 2016. 

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er:

A/S Norske Shell

BP Norge AS

Capricorn Norge AS

Centrica Resources (Norge) AS

Chevron Norge AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

DEA Norge AS

Det norske oljeselskap ASA

DONG E&P Norge AS

E.ON E&P Norge AS

Edison Norge AS

Faroe Petroleum Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

INPEX Norge AS

KUFPEC Norway AS

Lukoil Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

Moeco Oil & Gas Norge AS

OMV (Norge) AS

PGNiG Upstream International AS

Pure E&P Norway AS

RN Nordic Oil AS

Spike Exploration AS

Statoil Petroleum AS

Tullow Oil Norge AS

Wintershall Norge AS