Historisk arkiv

Samferdselsministeren til Brussel for å ta opp saker av verdi for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er i dag i Brussel for å møte Europakommisjonen og ESA. – Jeg ser frem til å ta opp saker som har særlig betydning for Norge, sier samferdselsministeren

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er i dag i Brussel for å møte Europakommisjonen og ESA. – Jeg ser frem til å ta opp saker som har særlig betydning for Norge, sier samferdselsministeren.

 

 

 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møter Europakommisjonens visepresident og kommissær for samferdsel Siim Kallas

 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommissær for digital agenda Neelie Kroes.

Solvik- Olsen møter Europakommisjonens visepresident og kommissær for samferdsel, Siim Kallas, kommissær for digital agenda Neelie Kroes og ESA-president Oda Sletnes. Samferdselsministeren skal også møte representanter fra de norske regionkontorene i Brussel.
 
Globalisering i luftfarten
Samferdselsministeren sendte 15. januar i år et brev til samferdselskommissær Kallas, der han inviterte Europakommisjonen til diskusjon om problemstillinger rundt globalisering i luftfarten. Dette er et av temaene på programmet når samferdselsministeren i dag møter Kallas.
 
Vinterførerkort i Norge?
Samferdselsministeren vil i møte med Kallas, ta opp om det er mulig å innføre særlige kompetansekrav for de som ønsker å kjøre vogntog i Norge på vinterstid.

-Vi ønsker å belyse utfordringene vi har, med dårlig skodde vogntog og sjåfører som ikke mestrer forholdene. Vi vil diskutere om det er mulig å innføre en form for "vinterførerkort", for å sikre at alle sjåfører som skal kjøre på norsk vinterføre har den nødvendige kompetansen, sier samferdselsministeren.

Ønske om norsk deltagelse i BEREC
I møtet med Kroes vil blant annet norsk deltagelse i BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) være et av temaene. BEREC er en sammenslutning av nasjonale ekomregulatører som skal bidra til utviklingen av et enhetlig indre marked på området for elektronisk kommunikasjon.

(Samferdselsdepartementet i møte med ESA)

Les mer om EFTA, her.
Les mer om ESA, her.