Historisk arkiv

Midlertidig konsesjon for Posten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har gitt Posten midlertidig konsesjon fra 1. januar, 2016.- Det er viktig å skape gode overgangsordninger frem til en ny avtale trer i kraft, derfor får Posten midlertidig konsesjon fra 1. januar 2016, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Den nye postloven, som ble godkjent i statsråd 24. april 2015, gjelder fra 1. januar 2016. I loven heter det at inntil det er inngått avtale med eller utpekt tilbyder(e) med leveringsplikt, følger det av overgangsbestemmelsen i ny postlov at Posten i mellomperioden utpekes som leveringspliktig tilbyder og at deler av Postens konsesjon kan videreføres.

En midlertidig konsesjon er nødvendig fordi det vil ta noe tid før en ordning som sikrer avisdistribusjon på lørdager i områder uten avisbudnett, er på plass. I tillegg er det behov for å videreføre ordningen med statlig kjøp for grunnleggende banktjenester i landpostnettet.

Høringsinnspill
Samferdselsdepartementet sendte utkast til midlertidig konsesjon for Posten på høring 15. september i år. Departementet mottok fire innspill i høringsrunden:
- LO
- Mediebedriftenes landsforening
- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
- Posten

 

Se brevet til Posten Norge AS om fastsettelse av midlertidig konsesjon (pdf).

Se midlertidig konsesjon til Posten Norge AS (pdf).

Se høring om Postens konsesjon.

Les mer om avisdistribusjon på lørdager.

Les mer om ny postlov.