Høring - endring av Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet sender på høring endring av Postens konsesjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2015