Prop. 109 L (2014-2015)

Lov om posttjenester (postloven)

Proposisjonen inneholder forslag om å avvikle Posten Norges enerett på distribusjon av brev under 50 gram, avvikling av lørdagsdistribusjon av posttjenester. Proposisjonen inneholder også forslag om å styrke brukernes rettigheter, blant annet ved innføring av Brukerklagenemnd for posttjenester. Lovforslaget viderefører en ordning med at grunnleggende posttjenester skal omfattes av leveringsplikt.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget