Prop. 109 L (2014-2015)

Lov om posttjenester (postloven)

Proposisjonen inneholder forslag om å avvikle Posten Norges enerett på distribusjon av brev under 50 gram, avvikling av lørdagsdistribusjon av posttjenester. Proposisjonen inneholder også forslag om å styrke brukernes rettigheter, blant annet ved innføring av Brukerklagenemnd for posttjenester. Lovforslaget viderefører en ordning med at grunnleggende posttjenester skal omfattes av leveringsplikt.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget