Historisk arkiv

- Verdenssamfunnet må bidra mer i Syrias nærområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg besøkte 7. - 9. november Libanon og Jordan. Statsministeren møtte syriske flyktninger i bosettinger i Libanon og Zaatari-flyktningleiren i Nord-Jordan. I tillegg hadde statsministeren en rekke politiske samtaler med sentrale ledere for å drøfte løsninger og behov på krisen.

Om lag 4,3 millioner mennesker har flyktet fra konflikten i Syria. Ifølge offisielle FN-tall befinner om lag 1,1 millioner av disse seg i Libanon og 630 000 i Jordan. Norge gir i år 1,5 milliarder kroner i respons på krisene i Syria og Irak. Over en tredjedel av denne støtten brukes i Libanon og Jordan.

- Det gjør et sterkt inntrykk å møte mennesker som har flyktet fra krig og det meste de eier. Spesielt inntrykk gir det å se barn med en usikker fremtid foran seg på grunn av en vanskelig tilværelse. Flyktningene har store behov for bistand, og det store antallet mennesker på flukt medfører betydelige utfordringer for nabolandenes evne til å fortsette å levere grunnleggende tjenester som utdanning og helse til egen befolkning. Nå må verdenssamfunnet ta et større ansvar og gi mer støtte til Syria og nærområdene.                                      

Statsministerens besøk var et ledd i oppfølgingen av det norske initiativet om en giverlandskonferanse for Syria. Norge vil sammen med Tyskland, Kuwait, Storbritannia og FN være vertskap for giverkonferansen, som vil finne sted tidlig i 2016.

- Besøket har gjort det enda tydeligere for meg at hvis vi ikke lykkes med å gi hjelp i nærområdene, så vil flere legge ut på veien til Europa. Vi må få mobilisert midler på historisk nivå til alle som er direkte rammet av Syriakonflikten, både i nabolandene og inne i Syria. En bedre støtte fra verdenssamfunnet vil bety at færre kommer til Europa, uttaler statsminister Solberg.

FN og de frivillige organisasjonene er blant Norges viktigste partnere i å imøtekomme flyktningenes behov.  Denne uken har Norge gitt ytterligere 80 millioner kr. til UNHCRs arbeid i Syria og Syrias naboland. 

Statsminister Erna Solberg sammen med barn i en flyktningleir i Libanon:
Statsministeren sammen med barn i en flyktningleir i Libanon. Foto: Statsministerens kontor

I Libanon møtte statsminister Solberg flyktninger både i uformelle bosettinger i byen og i Beqaa-dalen. For å opprettholde skoletilbudet til flyktningbarn og -ungdom kjører libanesiske skoler gjerne doble skift. Solberg fikk anledning til å overvære overgangen fra formiddagsskift til ettermiddagsskift på en skole i Beirut.

- Skolebesøket var en fin anledning til å se hvordan det libanesiske skolesystemets i samarbeid med det internasjonale samfunnet håndterer de økte utfordringene som flyktningene medfører. Samtidig gjorde det inntrykk å lytte til flyktningenes historier og ta del i deres utfordringer, sier statsministeren.

I Libanon møtte statsminister Solberg sin kollega statsminister Salam Tamam, parlamentspresident Nabih Berri, kardinal for den maronittiske kirken Raii og forhenværende statsminister Siniora.

- I samtalene gav jeg uttrykk for anerkjennelse for Libanons innsats med å ta imot de syriske flyktningene. Vi kom også inn på Norges humanitære bidrag og den kommende giverkonferansen for Syria. Jeg drøftet også situasjonen for kristne og andre religiøse minoriteter i regionen med kardinal Raii, sier Solberg.

Zaatari-flyktningleiren i Nord-Jordan.
Zaatari-leiren i Nord-Jordan. Foto: Statsministerens kontor

I Jordan besøkte statsministeren Zaatari-leiren nord i landet, som er hjem for 80 000 flyktninger. Besøket omfattet også besøk til skoleklasse og hjemmebesøk hos en syrisk flyktningfamilie i Amman.

- Det gjør unektelig inntrykk å se en leir av Zaataris størrelse. Flyktningene har muligheter til å ta utdanning her, og de har grunnleggende helsetjenester, husly og mat, men FN og de frivillige organisasjonene er avhengig av internasjonal støtte for å kunne opprettholde tilbudet. Jeg tar særlig med meg inntrykkene fra samtalen med flyktningfamilien som uttrykte usikkerhet om sin egen fremtid og ønske om å komme tilbake til et trygt og fredelig Syria. Men viktigst av alt er til syvende og sist å få på plass en politisk løsning i Syria for å få slutt på den desperate humanitære situasjonen i landet og sørge for at ikke flere trenger å flykte fra krig og vold, sier statsministeren.

Besøket i Jordan omfattet også et møte med Kong Abdullah II og statsminister Ensour, hvor blant annet flyktningsituasjonen og krisen i Syria ble diskutert.