Historisk arkiv

Norge styrker innsatsen i Middelhavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har besluttet at Norge skal delta med et skip i operasjonen Triton. Et sivilt skip skal være på plass fra rundt 1. august, eller tidligere. Dette er i tråd med de behov Frontex har meddelt norske myndigheter. Operasjonen skal i første omgang vare i seks måneder. Det er første gang Norge bidrar med skip til en slik operasjon i Middelhavet. Dersom EU bestemmer seg for å utvide mandatet for Triton vil Norge løpende vurdere relevante bidrag.

- Jeg ser med stor bekymring på den vanskelige situasjonen i Middelhavet, og Norge må ta vår del av ansvaret for å hjelpe. Tragedien i helgen hvor flere enn 700 mennesker mistet livet viser nok en gang hvor fortvilet situasjonen er for flyktninger som prøver å komme seg over til Europa, sier statsminister Erna Solberg.

Norske myndigheter har vurdert hva slags bidrag det vil være aktuelt å stille opp med. I forrige uke gjennomførte Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, møter i Frontex-hovedkvarteret i Warszawa. Fra Norges side har det vært viktig å tilby hjelp og assistanse som samvarer med organisasjonens behov. Regjeringen har derfor bestemt at Norge stiller med et fartøy og mannskap for å bidra til å avhjelpe situasjonen så snart som mulig.  Skipet vil være bemannet med sivilt personell, samt personell fra justis- og forsvarssektoren.

- Jeg er glad for at EU nå setter den vanskelige situasjonen i Middelhavet høyt på sin politiske dagsorden. Dette er en utfordring som må løses av Europa i fellesskap. Norge vil løpende vurdere våre bidrag inn i denne dugnaden, sier Solberg.

Det er en sterk økning i antall migranter som prøver å komme til Europa over Middelhavet, og mange omkommer under forsøket. FNs høykommissær for flyktninger beskriver helgens båtulykke som tidenes verste ulykke i Middelhavet.

Migrasjonen fra Nord-Afrika til Europa er blitt en industri, der mennesker utnyttes av organiserte nettverk. På en kynisk og hensynsløs måte sendes de ut på en overfart med enorm risiko til en skjebne de ikke selv styre, sier statsministeren.