Historisk arkiv

Svar på spørsmål om utbetaling av lønn og høye godtgjørelser til fengslede palestinere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) om utbetaling av lønn og høye godtgjørelser til fengslede palestinere og deres familier.

Skriftlig spørsmål nr. 1319 (2016-2017).
Datert 19.06.2017

Fra representant Olaug V. Bollestad (KrF):
Kan utenriksministeren bekrefte at den palestinske selvstyreadministrasjonen nå har gitt uttrykk for at den har skiftet politikk og nå vil stanse utbetalinger av lønn og høye godtgjørelser til fengslede terrorister og deres familier - og dersom det ennå ikke er tilfelle, vil utenriksministeren samarbeide med USA og andre som forsøker å presse palestinske selvstyremyndigheter til å slutte med denne uakseptable praksisen?

Utenriksministerens svar:
Støtteordningen rettet mot palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler. Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndigheter (PA). Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ordningen. Dette har senere blitt bekreftet ved flere anledninger, senest i mitt møte med president Abbas i april i år. Flere andre land har mottatt liknende forsikringer.

Støtteordningen har i løpet av de siste månedene vært gjenstand for diskusjon, også mellom president Abbas og president Trump. Det er et betydelig internasjonalt press for å endre eksisterende praksis, og de palestinske selvstyremyndighetene har sagt seg villig til å se på ordningen på ny. Vi har ikke mottatt noen nye opplysninger om at praksisen er endret, men vi vil fortsette å være en del av det internasjonale presset for å få slutt på en uakseptabel ordning.

Jeg viser for øvrig til tilsvarende spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1092 om denne ordningen fra representanten Hans Fredrik Grøvan, besvart 18. mai i år, til mitt muntlige svar i spontanspørretimen 27. april 2016, samt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1000 (2015-2016) fra representanten Astrid Aarhus Byrknes, besvart 4. mai 2016, og nr. 1022 (2015-2016), fra representanten Jørund Rytman, besvart 12. mai 2016.