Historisk arkiv

Svar på spørsmål om norske midler til palestinske fanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra Jørund Rytman (Frp) om hva ministeren vil gjøre for å sikre at norske midler ikke går til støtteordninger for palestinske fanger i israelske fengsler.

Skriftlig spørsmål nr. 1022 (2015-2016).
Datert 02.05.2016

Fra representanten Jørund Rytman (Frp) til utenriksministeren:
Som stor bidragsyter til de palestinske selvstyremyndighetene, hva vil utenriksministeren gjøre for å sikre at norske midler ikke går [til] palestinske terrorister som sitter i fengsel?

Utenriksministerens svar:
Norge har ved flere anledninger gjort det klart for palestinske selvstyremyndigheter (PA) at støtteordningen rettet mot palestinske fanger i israelske fengsel, hvor økonomiske utbetalinger øker med fangenes soningstid, er uakseptabel og bør avskaffes. Allerede i mai 2013 forsikret PA om at norske midler ikke går til finansiering av ordningen. PA har imidlertid ikke gitt uttrykk for at ordningen som sådan har blitt avskaffet.

Under mitt siste møte med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas 3. mai i år, understreket jeg på nytt at ordningen er uakseptabel. Jeg fikk igjen forsikring om at norske midler ikke inngår i utbetalingene. Jeg la overfor presidenten vekt på at PA vil være tjent med å avskaffe ordningen.

Utenriksdepartementet har også flere ganger tidligere tatt opp saken med PA, både på politisk nivå og på embetsnivå. Ordningen var blant annet tema i samtaler jeg hadde med finansminister Shukri Bishara under et besøk til Palestina i mai 2014 og under et givermøte med Bishara i juni samme år. Daværende spesialrepresentant Jon Hanssen-Bauer fulgte opp i en ny samtale med Bishara i august 2014. Jeg tok nok en gang saken opp med finansminister Bishara da vi møttes under møtet i giverlandsgruppen for Palestina i Brussel 19. april i år.

Norske penger til palestinerne går til statsbygging og institusjonsutvikling, som det er i alles interesse at videreføres. Dette blir også understreket fra israelske myndigheter.

Selv om norske bistandsmidler ikke finansierer ordningen, vil Norge, som stor bidragsyter til palestinske selvstyremyndigheter, også i fremtiden uttrykke at vi finner praksisen uakseptabel og anbefale at den avvikles.