Historisk arkiv

Nyheter

Nytt forum skal bidra til samstemthet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Mange områder av norsk politikk har konsekvenser for utviklingsland. Handelspolitikken vår påvirker for eksempel mulighetene for jobbskaping i fattige land. Nå oppretter regjeringen et samstemthetsforum for å bidra til en mer samstemt politikk for utvikling.

- Vi håper at Samstemthetsforum kan bidra til mer bevissthet om hvordan ulike deler av norsk politikk påvirker utviklingspolitikken. Vi skal ha god takhøyde for debatt og ønsker at dette kan munne ut i gode og relevante råd, sa statssekretær Jens Frølich Holte på det første møtet i det nyopprettede Samstemthetsforum.

Formålet med Samstemthetsforum er å bidra til at norsk politikk på relevante områder kommer nærmere norske utviklingspolitiske målsettinger. Samstemthet innebærer at det vises aktsomhet med hensyn til de konsekvenser norsk politikk innen forskjellige sektorer kan ha på utviklingspolitikken. Det innebærer også at man er oppmerksom på de muligheter som åpner seg for å fremme bærekraftsmålene på en helhetlig måte i utviklingspolitikken.

Forumet ledes av Utenriksdepartementet, i samarbeid med Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Representanter for sivilt samfunn, akademia og næringsliv er medlemmer. Forumet vil blant annet gi innspill til og drøfte de årlige rapportene til Stortinget om samstemt politikk for utvikling. Samstemthetsforum møtes etter behov, minst to ganger i året.

Deltakerne i første møte i Sanstemthetsforumet.
Statssekretær Jens Frølich Holte leder det første møtet i Samstemthetsforum. Foto: UD