Historisk arkiv

Norge styrker innsatsen mot moderne slaveri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen styrker innsatsen mot moderne slaveri (i tråd med Granavolden-plattformen), og samler denne innsatsen i et nytt bistandsprogram.

Moderne slaveri omfatter blant annet menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid og grovt barnearbeid. Ifølge Global Slavery Index er rundt 40,3 millioner ofre for moderne slaveri i dag. Barn og kvinner utgjør sju av ti av ofrene. Fattigdom, konflikt, klimaendringer, korrupsjon og migrasjon er sentrale drivere.

Det nye bistandsprogrammet utarbeides på grunnlag av en kartleggingsstudie gjennomført av Norad («Kartlegging av moderne slaveri og anbefalinger til norsk innsats for bekjempelsen av moderne slaveri i utviklingssamarbeidet»).

UD har i tillegg opprettet en ekstern ressursgruppe bestående av relevante aktører i det norske miljøet. Ressursgruppen har bidratt med anbefalinger for utformingen av det nye bistandsprogrammet («Skisse til bistandsprogram mot moderne slaveri»).

Programmet ventes ferdigstilt i løpet av vinteren 2020.