Historisk arkiv

FNs høynivåuke 2021. Dagsrapport 4

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Under høynivåukas siste dag stod ytringsfrihet og demokrati på programmet. FNs generalsekretær inviterte til høynivåmøte om energi, med fokus på hvordan vi kan oppnå bærekraftsmål 7 om ren energi til alle.

Årets høynivåuke har hatt fokus på temaer som klima, global helse, Sikkerhetsrådet og menneskerettigheter. I løpet av fem hektiske dager har statsminister Solberg, utenriksminister Eriksen Søreide, utviklingsminister Ulstein og statssekretærene Frølich Holte og Halvorsen deltatt i 35 møter og arrangementer og gjennomført 24 bilaterale møter.

Hovedsaker

  • Utenriksministeren deltok på sidearrangement om ytringsfrihet og demokrati hvor hun omtalte Norges nye strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingsarbeidet.
  • Under høynivåmøtet om energi presenterte utviklingsminister Ulstein hva Norge gjør for å støtte gjennomføringen av bærekraftsmål 7 om ren energi til alle.
  • Statssekretær Audun Halvorsen deltok torsdag på en rundebordskonferanse om bistand til Afghanistan
  • Utenriksministeren har hatt bilaterale møter med Iran, Egypt, Irak, Niger og Mexico.

Ytringsfrihet

Utenriksministeren deltok i et panel om journalistikk og medier i den digitale tidsalder, som en del av sidearrangementet Summit on Information and Democracy. Frankrike og Reportere uten grenser var vertskap for arrangementet, hvor blant annet ekspertrapporten «A New Deal for Journalism» ble lagt frem. Utenriksministeren viste i sitt innlegg til Norges nye strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingsarbeidet, som vektlegger mediers uavhengighet og mangfold, beskyttelse av journalister og tilgang til pålitelig informasjon. Norge ligger øverst på Reportere uten grensers indeks for pressefrihet i 180 land, og utenriksministeren orienterte kort om norsk mediepolitikk. I panelet deltok også UNESCOs generaldirektør, International Fund for Public Interest Media samt representanter fra Kypros, Estland, India og Burkina Faso, som er blant de 43 landene som er tilsluttet Partnership on Information and Democracy. Møtet hadde god deltagelse med 13 utenriksministre og en rekke andre ministre.

Utenriksminister på talerstol
Utenriksminister Eriksen Søreide omtaler Norges nye strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingsarbeidet under arrangement om ytringsfrihet. Foto: Katrine Ørnehaug Dale, UD

Energi

FNs generalsekretær inviterte i dag til et høynivåmøte om energi. Formålet var å diskutere hvordan vi kan oppnå bærekraftsmål 7 om ren energi til alle, og hvordan dette vil bidra til å gjennomføre Paris-avtalens mål. Dette var første gang på 40 år at FNs medlemsland hadde energi som tema på et høynivåmøte. Mer enn 100 land deltok i det virtuelle møtet, samt høynivårepresentanter fra internasjonale organisasjoner, privat sektor og sivilt samfunn. Fra norsk side deltok utviklingsministeren. I innlegget presenterte Ulstein hva Norge gjør for å støtte gjennomføringen av SDG 7 med fokus på det nye klimainvesteringsfondet og garantiordningen. Nisha Pillai, dagens moderator, lovpriste Norge for vårt bidrag og vår vilje til å hjelpe andre land. Land og organisasjoner la fram hvordan de skal bidra til gjennomføring av SDG 7, i form av ‘Energy Compacts’, og ca. 135 slike forpliktelser er meldt inn så langt. Videre vil det utarbeides et globalt veikart med anbefalinger om mål, milepæler og tiltak som må gjennomføres for å nå målet om tilgang til bærekraftig energi for alle innen 2030 og netto utslipp innen 2050.

Portrett av utviklingsministeren
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein holder innlegg under høynivåmøte om energi. Foto: Hans Olav Ibrekk, UD

Helse

Utviklingsministeren deltok torsdag på et virtuelt side-arrangement om Immunization Agenda 2030, som ble arrangert av bl.a. WHO, Gavi og Unicef. Utviklingsministeren var i panel med blant annet ministre fra Somalia og India. Det var fokus på utfordringer som Covid-19 pandemien har ført med seg for vaksinasjonsprogrammene i disse landene, men også på muligheten som et økt fokus på vaksiner har ført til for å holde vaksiner høyt på den internasjonale dagsorden, samt viktigheten av gode vaksinasjonsprogrammer for fremtidig pandemibredskap.

Afghanistan

Statssekretær Audun Halvorsen deltok torsdag på en rundebordskonferanse om bistand til Afghanistan. Møtet ble arrangert av USAID og ledet av Samantha Power. Formålet var å diskutere prinsippene som skal underbygge fremtidige bistandsprogrammer for Afghanistan.

Bilaterale møter

Utenriksministeren har også hatt bilaterale møter med Iran, Egypt, Irak, Niger og Mexico.

To personer i hver sin stol
Utenriksministeren møter Irans utenriksminister. Foto: Vincent Willekens, FN-delegasjonen

Kvinnemiddag

Utenriksministeren deltok i en middag for et nettverk av kvinnelige utenriksministre. Vertskapet var Liechtenstein og Sverige. Andre deltakere var Albania, Andorra, Belgia, Colombia, Elfenbenskysten, Estland, Indonesia, Jamaica, Kosovo, Libya, Mongolia, Mosambik, Namibia, Panama, Sør-Afrika, Sverige, samt flere høytstående representanter for FN-systemet.

Gruppe tar selfie sammen med utenriksministeren
God stemning under gårsdagens middag for kvinnelige utenriksministre. Foto: Sveriges FN-delegasjon

Høynivåukas siste dag

Dette var siste dag i en høynivåuke som har hatt fokus på temaer som klima, global helse, Sikkerhetsrådet og menneskerettigheter. Fredag ettermiddag ble det også tid til en samling med de ansatte på FN-delegasjonen og Generalkonsulatet. Utenriksministeren ga uttrykk for at hun har satt stor pris på all innsatsen som er lagt ned i forbindelse med Sikkerhetsrådet og samarbeidet med alle i utenrikstjenesten.

Fire personer står i et rom
Foto: Åge Olsen, FN-delegasjonen