Historisk arkiv

Norge dobler støtten til utdanningsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge går i bresjen for et stort løft for global utdanning og dobler støtten til Det globale partnerskapet for utdanning. Dette bekrefter utdanning som en av regjeringens hovedprioriteringer i utviklingspolitikken, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende i et panel om utdanning for barn i krise og konflikt
Utenriksminister Børge Brende deltok i et panel om utdanning for barn i krise og konflikt. Halvparten av de 58 millionene barn som ikke går på skole, er i områder rammet av krise og konflikt. Norge forplikter seg til å bruke minst fire prosent av humanitær bistand til utdanning. (Foto: Astrid Sehl, UD)

- Norge går i bresjen for et stort løft for global utdanning og dobler støtten til Det globale partnerskapet for utdanning. Dette bekrefter utdanning som en av regjeringens hovedprioriteringer i utviklingspolitikken, sier utenriksminister Børge Brende.

Brende deltar i dag på giverkonferansen til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) i Brussel. Målet med konferansen er å mobilisere støtte til at 29 millioner barn i 66 land kan få tilbud om utdanning. GPE er et samarbeid mellom utviklingsland, giverland, multilaterale organisasjoner, næringsliv og sivilt samfunn, for å gi fattige barn et skoletilbud.

- Norge vil over de neste tre årene gradvis øke den årlige støtten til Det globale partnerskapet for utdanning fra 290 millioner kroner i år til 590 millioner i 2017. Partnerskapet er det eneste globale initiativet for utdanning som klarer å samle alle relevante partnere til felles innsats. Dette gjør GPE til en viktig kanal for opptrappingen av norsk støtte til utdanning, sier Brende. 

Utdanning er én av de viktigste satsingene i regjeringens utviklings- og humanitære politikk. En ny stortingsmelding om dette ble lagt frem 13. juni. 

- Utdanning er fundamentet for et hvert lands utvikling. Regjeringen prioriterer spesielt støtte til jenters utdanning og til de mest sårbare gruppene av barn, som for eksempel barn i krig og barn med nedsatt funksjonsevne. Vi er også opptatt av å heve kvaliteten på læringen, blant annet ved å sikre bedre utdanning av flere lærere, sier Brende. 

Den globale bistanden til utdanning i fattige land har gått ned med ti prosent de siste fem årene. Det nye bidraget gjør Norge til én av de største støttespillerne til GPE.