Meld. St. 25 (2013–2014)

Utdanning for utvikling

Utdanning for utvikling

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget