Meld. St. 25 (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utdanning for utvikling

Utdanning for utvikling

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no