Forsiden

Historisk arkiv

Internasjonalt møte i Oslo om utdanning i konfliktområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet er vertskap for et internasjonalt møte i Oslo 28. - 29. mai om beskyttelse av barn og utdanning i konflikt. Utenriksminister Børge Brende skal åpne møtet, der stater oppfordres til å slutte seg til «Trygg skole-erklæringen» (Safe Schools Declaration).

– I land i krig og krise kan det å gå på skole være noe av det farligste et barn eller ungdom kan gjøre. 28 millioner barn i konfliktområder får i dag ikke skolegang. Vi oppfordrer land til å forplikte seg til å etterleve de nye retningslinjene for å beskytte skoler og universiteter mot militær bruk i væpnet konflikt, sier utenriksminister Brende. 

Militære styrker, væpnede grupper og sikkerhetsstyrker har angrepet tusener av skoleelever, studenter, lærere og utdanningsinstitusjoner de siste fem årene, ifølge rapporten "Education under Attack 2014". Angrep på skoler har funnet sted i hele 70 land og militær bruk av utdanningsinstitusjoner er dokumentert i 25 væpnende konflikter. 

Norge og Argentina har sammen med en rekke andre stater og sivilsamfunnsaktører ledet arbeidet med å ferdigstille og fremme «Retningslinjer for beskyttelse av skoler og universiteter mot militær bruk i væpnet konflikt». Disse skal brukes videre til å skape et bredere politisk engasjement for beskyttelse av barn og utdanning i konfliktsituasjoner. Arbeidet er del av oppfølgingen av stortingsmeldingen «Utdanning for Utvikling», som sier at Norge vil gå i front for å trappe opp den internasjonale innsatsen for å beskytte barn og utdanning i krise- og konfliktsituasjoner. 

Nett-tv Nett-TV: Pressekonferanse i KUD

Se sendingen her

Se sendingen her

For mer informasjon, se konferansens hjemmeside.

Se også utenriksministerens kronikk: Skoler må beskyttes i krig.

Twitter: #SafeSchoolsOslo

Konferansen er åpen for pressen.

Pressekontakt: Astrid Sehl, mob 922 84 752, asse@mfa.no