Historisk arkiv

Nyheter

Rapport fra konferansen om beskyttelse av utdanning i konfliktsituasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I mai 2015 var Utenriksdepartementet vertskap for en internasjonal konferanse om beskyttelse av barn og utdanning i krig og konflikt. Hovedformålet med konferansen var å få stater til å underskrive «Trygg Skole-erklæringen». I begynnelsen av november har 51 stater sluttet seg til «Trygg Skole-erklæringen».

Deltakere på konferansen om trygg utdanning. Foto: Ragna Fjeld, UD

Militære styrker, væpnede grupper og sikkerhetsstyrker har angrepet tusener av skoleelever, studenter, lærere og utdanningsinstitusjoner de siste fem årene. På verdensbasis er 28 millioner barn forhindret fra å gå på skole grunnet væpnet konflikt.  

Hovedformålet med Oslo-konferansen var å få stater til å underskrive «Trygg Skole-erklæringen», samt forplikte seg til å ta i bruk de nyutviklede retningslinjene for beskyttelse av skoler og universiteter mot militær bruk i konfliktsituasjoner. En lenke til rapporten fra konferansen, samt andre relevante dokumenter, finner du her.

I begynnelsen av november 2015 har 51 stater sluttet seg til «Trygg Skole-erklæringen», se oversikt. Andre stater har fortsatt anledning til å slutte seg til erklæringen.

Oslo-konferansen markerer begynnelsen for en global forpliktelse til å sikre trygg utdanning for barn og unge i konfliktrammede land, og regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke dette initiativet.