Historisk arkiv

Norge skjerper restriktive tiltak mot Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt å skjerpe de restriktive tiltakene mot Russland. Det norske regelverket er dermed på linje med de tiltakene som EU innførte 12. september. En endringsforskrift ble fastsatt i statsråd 10. oktober og trer i kraft straks.

- Russlands opptreden i Ukraina gir fortsatt grunn til dyp bekymring. En skjør våpenhvile er inngått, men Russland har ikke etterkommet de krav det internasjonale samfunn har stilt, blant annet om umiddelbar og fullstendig uttrekking av alt militært materiell og personell fra ukrainsk territorium. Til tross for et stort internasjonalt press har Russland ikke vist vilje til å endre sin folkerettsstridige handlemåte i Ukraina, sier utenriksminister Børge Brende.