Historisk arkiv

Norge vil slutte opp om skjerpede restriktive tiltak mot Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Som en reaksjon på Russlands vedvarende folkerettsbrudd i Ukraina, innførte EU den 12. september nye restriktive tiltak mot Russland. I tråd med tidligere uttalt intensjon, vil regjeringen slutte seg til disse.

- Til tross for et stort internasjonalt press har Russland ikke vist vilje til å endre sin folkerettsstridige handlemåte i Ukraina. Norge vil derfor innføre tilsvarende innskjerping av tiltakene som EU innførte 12. september, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge har siden starten på krisen i Ukraina stått sammen med EU og nærstående land i en samlet, internasjonal reaksjon på Russlands folkerettsbrudd. De nye restriktive tiltakene vil bli iverksatt i den norske forskriften om kort tid. Stortinget er konsultert om saken.