Historisk arkiv

2,3 milliarder kroner i bistand til Syria-krisen i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge vil i år bidra med minst 2,3 milliarder kroner i bistand til Syria og naboland. Vi følger opp løftene fra London-konferansen i 2016 om å gi betydelig støtte til sivile rammet av denne fryktelige konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

Det norske bidraget blir annonsert på ministerkonferansen til støtte for Syria og regionens fremtid, som finner sted i Brussel i dag. Norge er med-arrangør sammen med EU, FN, Storbritannia, Tyskland, Kuwait og Qatar. Over 70 land, en rekke FN-organisasjoner og frivillige organisasjoner deltar.

- Syriakrisen er nå inne i sitt syvende år og det er viktig at verdenssamfunnet ikke mister oppmerksomheten på denne enorme krisen. Konferansen i Brussel i dag skal sikre et fortsatt sterkt internasjonalt engasjement, både for den humanitære innsatsen og for den FN-ledede prosessen for å finne politiske løsninger. Støtten er særlig viktig for Syrias naboland som har tatt imot over fem millioner flyktninger. Dette er en enorm belastning for disse samfunnene og verden må bidra med mer innsats i vertssamfunnene så vel som inne Syria, sier Brende.

giverkonferansen i London i fjor, som Norge tok initiativ til, annonserte Norge et bidrag på ti milliarder kroner over fire år. Innen året er omme, vil Norge ha utbetalt halve beløpet. Norge oppfordrer andre giverland til å bidra mer.

- Minst 15 prosent av Norges bistand vil gå til utdanningstiltak. Å satse på utdanning er en viktig investering for den oppvoksende generasjonen syrere. Fremover vil Norge også prioritere innsats for kvinner og jenter på flukt. Vi vil øke helseinnsatsen, spesielt innen reproduktiv helse, sier Brende.

Norge legger vekt på å ha et langsiktig bistandsperspektiv og bidrar også med flere former for utviklingsstøtte, deriblant gjennom Verdensbanken.

- Folk må ikke bare overleve, men ha noe å leve for i fremtiden. Derfor øker vi støtten til å rydde miner og eksplosiver, som Isil har brukt i stort monn. Rydding av eksplosiver er mange steder en forutsetning for at øvrig humanitært arbeid kan gjennomføres, og for at sivile som ønsker det kan returnere til sine hjem, sier Brende.

Norge vil fortsette å støtte prosjekter som tilrettelegger for at sivilsamfunn og kvinnegrupper fra begge sider av konflikten kan møtes og diskutere alternative løsninger på konflikten.

Norge gir både politisk og økonomisk støtte til arbeidet til FNs spesialutsending Staffan de Mistura med Genève-forhandlingene. Som medlem av anti-Isil-koalisjonen bidrar Norge både sivilt og militært for å bekjempe terrorgruppen Isil. Norge vil også støtte det nye uavhengige FN-panelet som vil granske internasjonale forbrytelser i Syria.