Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Utvalget skal vurdere balansegangen mellom Skatteetatens behov for kontrollopplysninger og skatterådgivernes behov for klientkonfidensialitet.

Utvalget skal blant annet vurdere om rådgiveres opplysningsplikt bør utvides og om taushetsplikten bør begrenses ytterligere. Utvalget skal ledes av professor Morten Kinander, og skal levere sin rapport innen 31. desember 2018.

Om Utvalg skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Opprettet: 2017

Opphørt: 2019

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt. Utvalget skal vurdere balansegangen mellom Skatteetatens behov for kontrollopplysninger og skatterådgivernes behov for klientkonfidensialitet. Internasjonalt går utviklingen i retning av at det stilles strengere krav om opplysningsplikt for skattepliktige og deres rådgivere. I OECD/G20s BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting), anbefales blant annet tiltak som kan gi skattemyndighetene informasjon om potensielle opplegg for skatteomgåelse, herunder opplysningsplikt om såkalte skatteplanleggingspakker. Utvalget skal blant annet vurdere om rådgiveres opplysningsplikt bør utvides og om taushetsplikten bør begrenses ytterligere.