Historisk arkiv

Redegjørelser og innlegg i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Her finner du en oversikt over regjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

Halvårlig redegjørelse: Utenriksministeren holder hvert halvår redegjørelser om viktige EU- og EØS-saker for åpent Storting. Her kan du lese de redegjørelsene som har vært holdt så langt:

Stortingets europautvalg er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Utvalget behandler hovedsakelig EU-rettsakter (direktiver og forordninger) som skal opp til behandling i EØS-komiteen.

Se også:
Informasjon om Stortingets EU/EØS-arbeid