Norges rolle og interesser i multilateralt arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hvordan kan Norge best forsvare sine interesser i en tid hvor internasjonalt samarbeid er under press? Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid peker ut en retning for norsk multilateral politikk de neste årene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, Tysklands utenriksminister Heiko Maas og Kate Hansen Bundt i samtale under presentasjon av den nye stortingsmeldingen om internasjonalt samarbeid. Foto: Stine Østby, Medvind

Ny stortingsmelding om internasjonalt samarbeid

14.06.2019: Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid peker ut en retning for norsk multilateral politikk de neste årene. Les meldingen her.

Statsminister Erna Solberg på FNs generalforsamling. Dagens globale utfordringer krever mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Loey Felipe, FN

Samarbeid under press: Hva gjør Norge?

02.10.2018: Den nye stortingsmeldingen om Norges interesser, utfordringer og muligheter i internasjonalt samarbeid skal komme med forslag til hvordan Norge kan forsvare og styrke det multilaterale systemet.

Espen Barth Eide, Ine Eriksen Søreide og Ulf Sverdrup (fra venstre) diskuterer Norges muligheter og utfordringer i det internasjonale arbeidet. Kjetil Elsebutangen, UD

Vil styrke forsvar av Norges interesser internasjonalt

12.09.2018: - Internasjonalt samarbeid er under press. Etablerte friheter og rettigheter kan ikke tas for gitt. Nå må vi mobilisere for å forsvare de verdiene norsk utenrikspolitikk bygger på, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i forbindelse med lanseringen av arbeidet med den nye stortingsmeldingen.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Utanriksministeren legg fram den nye meldinga

06.06.2019: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide presenterer 14. juni stortingsmeldinga om Noregs rolle og interesser i multilateralt samarbeid. Tysklands utanriksminister Heiko Maas vil delta og innleie saman med utanriksminister Eriksen Søreide om multilateralisme på lanseringa.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Foto: UD

- Dette er tiden for å ta ansvar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener Norge må stå opp for forpliktende internasjonalt samarbeid når verden blir vanskelig.