Historisk arkiv

Kommunal- og distriktsministeren besøker Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Sted: Ny-Ålesund på Svalbard

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram besøker Svalbard, der han markerer den første delleveransen fra NASA til en ny satellittavstandsmåler på Kartverkets jordobservatorium i Ny-Ålesund.

Her deltar også representanter fra NASA, Kartverket og blant annet FNs globale geodesiambassadør Peter Thomson.