Historisk arkiv

Forskrift om instrukser for A-, B- og C-sjukdommer (dyresjukdommer).

Fastsatt av Landbruksdepartementet 5. februar 1990 med hjemmel i veterinærlovens § 12 og § 13 og husdyrlovens § 3 og fiskesjukdomslovens § 8. Jf EØS-avtalen vedlegg I punkt 15 (Rdir 82/894/EØF). Endret 17 juni 1994 nr. 491, 29 des 1994 nr. 1222 (som begge endrer liste over sjukdommer som ikke er kunngjort), 28 sep 1998 nr. 918, 29 okt 1998 nr. 1044.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov