Historisk arkiv

Veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ressurssenter for menn (REFORM) har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utarbeidet en veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager.

Ressurssenter for menn (REFORM) har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utarbeidet en veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager.

Regjeringen har i Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010  mål om å øke andelen menn i barnehagen til 20 prosent Veilederen informerer om og oppfordrer barnehagene til å bruke forskrift til likestillingsloven
Om særbehandling av menn i forbindelse med undervisning av og omsorg for barn ved ansettelser der andelen mannlige ansatte er lav.

Lenke til nettside med veileder for kvotering av menn til jobb i barnehgare (flash-filer) 

Lenke til veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager (pdf-dokument)

Lenke til veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager (word-dokument)