Historisk arkiv

Manifest mot mobbing 2011-2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Partene i Manifest mot mobbing er regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget. Tidsperioden er 2011-2015.

 

Manifest mot mobbing skal bidra til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Partene i Manifest mot mobbing bistår det lokale arbeidet blant annet gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing.

Manifestet legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet sterkere lokalt. 

Partene i Manifest mot mobbing oppfordrer alle kommunene til å underskrive lokale manifest.

 Les også mer om arbeidet mot mobbing på www.udir.no/mmm