Historisk arkiv

Rundskriv F-01-11: Statstilskudd på barnehageområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Dette rundskrivet gir opplysninger om mål, tildelingskriterier, saksbehandlingsregler, frister og klageadgang for statlige tilskudd på barnehageområdet i 2011. Rammene for tildelingene av statstilskuddene på barnehageområdet følger av statsbudsjettet for 2011.


Last ned rundskriv F-01-11 ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-01-11 (PDF-fil, 434 kB)

Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.