Forsiden

Historisk arkiv

Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler (2010)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rundskrivet gir opplysninger om tildelingskriterier, satser, saksbehandlingsregler, klageadgang mv.

Last ned rundskriv F-03-10 ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-03-10 (PDF-fil)

Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.