Historisk arkiv

Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rundskrivet gir opplysninger om tildelingskriterier, satser, saksbehandlingsregler, klageadgang mv.

Last ned rundskriv F-03-09 ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-03-09 (PDF-fil)

Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/